Schwarzenberská hrobka

Vznik a historie

Hrobka se nachází nedaleko Třeboně, asi 1 km od třeboňského zámku, v anglickém parku, při jihovýchodní straně rybníka Svět. O stavbu se zasloužili především Jan Adolf II. Schwarzenberg se svou manželkou kněžnou Eleonorou.

Od roku 1784 byli příslušníci schwarzenberského rodu pohřbíváni v nedalekém hřbitovním kostelíku sv. Jiljí. Ten však ve druhé polovině 19. století byl již zaplněn a nevyhovoval přísným hygienickým předpisům.

Původní projekt nové hrobky navrhl významný rakouský architekt Friedrich Schmidt. Nebyl ale dostatečně obeznámen s problematickou podloží, proto jej podle místních podmínek upravil knížecí stavitel Damasius Deworetzky.

Stavba započala roku 1874 vybudováním složitého systému odvodnění vlastní hrobky, zapuštěné pod úrovní terénu. Na stavbě hrobky se podíleli řemeslníci z celých jižních Čech. Za 2,5 roku výstavby bylo prostavěno přes 251 000 zlatých.

Novogotická stavba ve tvaru pravidelného osmiúhelníku je dvoupodlažní. Prostor kaple, zasvěcené Božskému Vykupiteli, byl vyzdoben oltářem, který zhotovil sochař Josef Pokorný z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru. Zvláštností hrobky je oltář, který je i v kryptě situován na jih.

V hrobce je umístěno 26 rakví. Těla jsou nabalzamovaná a uložena v dvouplášťových rakvích. Každý z členů rodu skrývá zajímavý životní příběh.

Ve svíčkami osvětlené kapli hrobky, akusticky výborně ozvučené, se konají různé koncerty i jiné kulturní akce.

Stavba započala roku 1874 vybudováním složitého systému odvodnění vlastní hrobky, zapuštěné pod úrovní terénu. Na stavbě hrobky se podíleli řemeslníci z celých jižních Čech. Za 2,5 roku výstavby bylo prostavěno přes 251 000 zlatých.

Novogotická stavba ve tvaru pravidelného osmiúhelníku je dvoupodlažní. Prostor kaple, zasvěcené Božskému Vykupiteli, byl vyzdoben oltářem, který zhotovil sochař Josef Pokorný z bílého pískovce, sádry a istrijského mramoru. Zvláštností hrobky je oltář, který je i v kryptě situován na jih.

V hrobce je umístěno 26 rakví. Těla jsou nabalzamovaná a uložena v dvouplášťových rakvích. Každý z členů rodu skrývá zajímavý životní příběh.

Ve svíčkami osvětlené kapli hrobky, akusticky výborně ozvučené, se konají různé koncerty i jiné kulturní akce.

Současnost

V r. 1940 byla hrobka s veškerým dalším majetkem Adolfa Schwarzenberga  zabavena gestapem. Poté na základě zákona tzv. Lex Schwarzenberg z r. 1947 byl celý majetek Adolfa Schwarzenberga bez náhrady vyvlastněn.  Od té doby byla hrobka pod správou příslušných státních kulturních institucí. V roce 2009 Ústavní soud ČR dospěl k závěru, že jakožto místo posledního spočinutí je hrobka pod ochranou ústavního práva na rodinný život a rozhodl o navrácení hrobky do tzv. ležící pozůstalosti Adolfa Schwarzenberga. V rámci příslušného dědického řízení byl ustanoven správcem pozůstalosti týkající se hrobky pan Karel Schwarzenberg. Od listopadu 2021 je hrobka ve správě Nadačního fondu Schwarzenberská hrobka v Domaníně, kterou k tomuto účelu založili Karel Schwarzenberg a Elisabeth Pezoldová, rozená Schwarzenbergová.