Home $ Informace pro návštěvníky $ Prohlídkové okruhy $ Schwarzenberská hrobka – kaple a hrobka (základní okruh)

Schwarzenberská hrobka – kaple a hrobka (základní okruh)

Prohlídka unikátní novogotické stavby vás seznámí s rodem Schwarzenbergů a s architektonickými zajímavostmi stavby rodové hrobky. Druhá část prohlídky zavede návštěvníky do samotné krypty ukrývající ostatky nejvýznamnějších členů šlechtického rodu, který od 18. století vlastnil rozsáhlé majetky v jižních Čechách.

Návštěvníci se nejdříve seznámí s historií rodu Schwarzenbergů a se stavbou hrobky. Ve druhé části prohlídky, v kryptě, se více dozvědí o významných osobnostech tohoto rodu.

délka 35 minut

max. 50 osob

Období Dny Hodiny
duben, říjen úterý - neděle 10:00 - 15:30
červen, červenec, srpen úterý - neděle 09:00 - 16:30
květen, září úterý - neděle 09:00 - 15:30
listopad, prosinec (do 17.12.) čtvrtek - sobota 13:00 a 14:00
leden, únor středa - pátek 13:00
březen čtvrtek - sobota 13:00 a 14:00

Časy posledních prohlídek:

duben, říjen - 15:30
červen, červenec, srpen - 16:30
květen, září - 15:30
listopad, prosinec - 14:00
leden, únor - 13:00
březen - 14:00

Období: duben, řijen

Dny: úterý - neděle

Hodiny: 10:00 - 15:30

Období: červen, červenec, srpen

Dny: úterý - neděle

Hodiny: 09:00 - 16:30

Období: květen, září

Dny: úterý - neděle

Hodiny: 09:00 - 15:30

Období: listopad, prosinec (do 17.12.)

Dny: čtvrtek - sobota

Hodiny: 13:00 a 14:00

Období: leden, únor

Dny: středa - pátek

Hodiny: 13:00

Období: březen

Dny: čtvrtek - sobota

Hodiny: 13:00 a 14:00

Časy posledních prohlídek:

duben, říjen - 15:30
červen, červenec, srpen - 16:30
květen, září - 15:30
listopad, prosinec - 14:00
leden, únor - 13:00
březen - 14:00

Výklad v českém jazyce

Dospělí od 25 do 65 let

110 Kč

Senioři 65+

90 Kč

Mládež od 18 do 25 let

90 Kč

Držitel průkazu ZTP a ZTP/P

90 Kč

Děti od 6 do 18 let

60 Kč

Děti do 6 let

zdarma

Průvodce držitele průkazu ZTP/P

zdarma

Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 dětí)

zdarma

Průvodce cestovních kanceláří (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob)

zdarma

Führungen in deutscher Sprache für vorgebuchte Gruppen. / Prohlídky v němčině pro předem objednané skupiny.

Erwachsene 25-65 Jahre

110 Kč

Senioren ab 65 Jahren mit gültigem Personalausweis

90 Kč

Jugendliche 18 bis einschl. 25 Jahre

90 Kč

Menschen mit Behinderung mit gültigem Behindertenausweis

90 Kč

Kinder und Jugendliche 6 bis einschl. 18 Jahre

60 Kč

Kinder bis einschl. 6 Jahre

kostenlos

Begleitperson von Schwerbehinderten

kostenlos

Reiseleiter mit Reisegruppe ab 15 oder mehr Personen

kostenlos

Inhaber der freien Eintrittskarte

kostenlos

Inhaber der freien Familienkarte

kostenlos

Tours in English for pre-booked groups. / Prohlídky v angličtině pro předem objednané skupiny.

Adults 25 – 65 years

110 Kč

Seniors 65+

90 Kč

Youth 18-25 years

90 Kč

Persons with disabilities with valid identification card/certificate

90 Kč

Children 6-18 years

60 Kč

Children under 6 years

zdarma

Person accompanying a disabled person

zdarma

Person accompanying a school group of 15 pupils/students

zdarma

Tour guide accompanying a group of at least 15 persons

zdarma